Podporujeme

UNICEF

Logo sme2015

Centrum Dialog

logo dialog final RGB

Centrum Dialog, o.p.s. založili v roce 1998, původně jako občanské sdružení, členové mezinárodního Humanistického hnutí. V současné době působí samostatně a nezávisle. Hlavní náplní centra jsou především projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrana lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

V roce 2015 jsme podpořili tento projekt Kibera Utu Centre.

www.centrumdialog.cz

dialog banner 970x310 v01

ZŠ Komenského

Firma AZ - fruit s. r. o. zastoupená p. Kamilem Zugarem poskytla prostřednictvím Školního spolku Komenský finanční odměnu ve výši 20 000,- Kč na podporu zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávacího procesu školy.

www.zspostorna.cz